به گزارش اکونا پرس،
با موافقت اعضای چهلمین مجمع عمومی شورای المپیک آسیا نام کمیته ورزش و زنان OCA به کمیته «برابری جنسیتی» تغییر نام یافت.
 
در نشست امروز مجمع عمومی شورای المپیک آسیا که با پیام ویدیویی توماس باخ رئیس کمیته بین المللی المپیک آغاز شد کمیته های مختلف OCA به ارائه گزارشات خود خواهند پرداخت و در خصوص مسائل دیگر تصمیم گیری خواهد شد.