به گزارش اکونا پرس،

دکتر کیکاوس سعیدی دبیر کل کمیته ملی المپیک ضمن بیان این مطلب ابراز داشت:کمیته ملی المپیک نقشی در انتخاب افراد برای بورسیه کمیته بین المللی المپیک ندارد و تنها معرف آنها به IOC می باشد چرا که بهترین و بالاترین مرجع برای انتخاب افراد واجد شرایط در این زمینه خود فدراسیون و عوامل فنی آنهاست.
وی گفت:در واقع این فدراسیون ها هستند که باید فرم های ارسالی IOC را با جزئیات پر کرده و آن را امضا کنند و  همانطوریکه خود فدراسیون ها باید پاسخوی کسب سهمیه و یا عدم کسب سهمیه در بازیهای المپیک باشند بالطبع در این مرحله نیز کمیته ملی المپیک ورود نکرده و صفر تا صد انتخاب ورزشکار را در اختیار فدراسیون ها گذاشته است  و دخالتی در این امور ندارد.
دکتر سعیدی تصریح کرد:مضاف بر اینکه عملکرد هر ورزشکار باید هر سه ماه یکبار از سوی فدراسیون بطور رسمی به کمیته ملی المپیک ارسال و سپس کمیته آن را به کمیته بین المللی المپیک ارسال نماید و تمامی موارد مربوط به بورسیه ورزشکاران با جزئیات و  بطور شفاف به اطلاع فدراسیونها رسیده و آنها با علم به تمامی مسائل اقدام به معرفی ورزشکار خود برای بورسیه می نمایند و همانطور که ابتدای مطلب اشاره داشتم کمیته نقشی در انتخاب ورزشکاران ندارد.