به گزارش اکونا پرس،

در روز افتتاحیه و اختتامیه جناب آقای فرهاد داخم (رییس هیات والیبال حوزه شمال شرق تهران )و سرکار خانمها اکرم رشیدی(مدرس هیات والیبال استان تهران) و منصوره یزدچی(نایب رییس هیات والیبال حوزه شمال شرق تهران و ناظر دوره) از تجربیات و مسائل پیرامون والیبال برای شرکت کنندگان صحبت و برای آنان موفقیت  روز افزون در عرصه ورزش والیبال ایران را آرزو کردند.

در پایان زحمات سرکار خانم مهرانگیز امیرزاده به عنوان مدیر برگزاری کلاسها قابل تقدیر بود.