به گزارش اکونا پرس،

محمد بیداریان سخنگوی کمیسیون ورزشکاران در این باره گفت: در ابتدای نشست اعضای کمیسیون انتخاب هادی ساعی بعنوان رئیس فدراسیون تکواندو را تبریک گفتند و برای وی آرزوی موفقیت کردند به هر حال ایشان امروز نخستین روز کاریشان در فدراسیون بود ولی به دلیل جایگاه و احترامی که برای کمیسیون قائل بودند در نشست حضور پیدا کردند و سپس آقای نودهی دبیر کمیسیون گزارشی از جلسه قبلی کمیسیون ارائه کردند.
وی گفت: در ادامه پس از بحث و تبادل نظر مختلف بین اعضا مقرر شد تا طرح و برنامه ای از سوی کمیسیون ورزشکاران آماده و از طرف  کمیته به IOC  ارائه شود تا بتوان از بودجه سالانه آن بهره برد،همچنین تصمیم برآن شد تا بتوان از سوی کمیته سولیداریتی، دوره های مدیریت ورزشی برای آن دسته از قهرمانانی که شرایط لازم را دارند برگزار شود تا این عزیزان در آن شرکت کنند.
بیداریان در ادامه تصریح کرد:همچنین مقرر شد تا نشستی با آقای ابطحی مدیر عامل محترم صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان داشته باشیم تا در صورت امکان یکی از اعضای کمیسیون بعضویت هیات رئیسه آن جهت هماهنگی و همفکری بیشتر درآید.
سخنگوی کمیسیون ورزشکاران در خاتمه ابراز داشت:یکی از موارد مطروحه در این نشست دعوت از یک کارشناس بیمه برای پیگیری چگونگی بیمه ورزشکاران بود تا بتواند راه کارهای لازم را بما بدهد و همچنین پیشنهاد شد تا طی نامه ای به هیات اجرایی محترم کمیته ملی المپیک در صورت امکان بودجه  مستقلی برای این کمیسیون در نظر گرفته شود.