به گزارش اکونا پرس،

در ابتدای این نشست دکتر کیکاوس سعیدی دبیر کل کمیته گزارشی از روند فعالیت های جاری ارائه نمود و با توجه به برگزاری چهل و نهمین مجمع سالیانه و انتخابی کمیته ملی المپیک در 17 اسفند ماه سالجاری، مقرر شد ستاد اجرایی برگزاری مجمع مذکور زیر نظر دبیر کل و مدیران ذیربط و 2 نفر از اعضای هیات اجرایی تشکیل و آغاز بکار کند.
سپس دکتر عبدالحمید احمدی با حضور در نشست هیات اجرایی گزارشی از روند برگزاری جشنوراه بین المللی فیلم های ورزشی ارائه و تصمیمات لازم در این باره اتخاذ شد.
همچنین در این نشست از زحمات آقای دکترجعفر نژاد در حوزه ورزش قهرمانی توسط هیات اجرایی تقدیر و تشکر بعمل آمد و در خاتمه دکتر ضمیری مدیر امور پشتیبانی کمیته ملی المپیک گزارشی از روند اجرای اقدامات  زیر ساختی و لجستیکی در چهار سال اخیر ارائه نمود.