به گزارش اکونا پرس،

در ابتدای این نشست رئیس کمیته ملی المپیک ضمن اشاره بر ضرورت و اهمیت حضور مقتدرانه کاروان های ورزشی کشورمان در بازیهای آسیایی هانگژو،بازیهای کشورهای اسلامی قونیه و بازیهای آسیایی جوانان شانتو ،عملکرد سرپرستان کاروان های ورزشی را با توجه به اقدامات صورت گرفته مثبت ارزیابی کرد.
در ادامه دکتر اصغر رحیمی سرپرست کاروان اعزامی به بازیهای کشورهای اسلامی قونیه توضیحات جامع و کاملی را در خصوص رشته های اعزامی، شرایط، مراحل، نحوه اعزام،امکانات و تمهیدات اندیشیده مورد نیاز  را ارائه نمود که مورد تایید اعضای هیات اجرایی قرار گرفت و در خاتمه این گزارش مقرر شد تا سرپرستان کاروان های اعزامی هر دو هفته یکبار با حضور در جلسات هیات اجرایی  گزارشات خود را از روندفعالیت و اقدامات صورت گرفته  ارائه نمایند.
در خاتمه این نشست دکتر کیکاوس سعیدی دبیر کل کمیته و سرپرست آکادمی ملی المپیک نیز گزارشی از فعالیت ها و روند بهره برداری از امکانات تخصصی  و اقامتی آکادمی در 3 ماه گذشته  که توسط فدراسیون های مختلف مورد استفاده قرار گرفته است ارائه کرد.
دکتر سعیدی عنوان داشت در 3 ماه پایانی سال گذشته شاهد بیشترین تنوع رشته های ورزشی در استفاده از امکانات آکادمی آن هم با حضور کادر فنی و قهرمانان 22 فدراسیون بودیم که  در نوع خود قابل توجه بوده و در همین راستا فقط در فروردین ماه سالجاری 4600 نفر از بخشهای مختلف آکادمی استفاده کرده اند و این روند  افزایشی خدمات دهی به فدراسیون ها همچنان ادامه دارد.