به گزارش اکونا پرس،

انتخابات کمیته ملی المپیک که قرار بود بعد از بازی‌های آسیایی برگزار گردد، با تصمیم جدید هیئت اجرایی در اواسط تیر یا اواخر مرداد برگزار می‌شود. 

دبیرکل کمیته ملی المپیک در این باره گفت: به دلیل تعویق بازی‌های هانگژو  اعضای هیئت اجرایی پس از بررسی نظرات مختلف این موضوع و صلاح ورزش قهرمانی کشور، 2 پیشنهاد مطرح کرد؛ پیشنهاد اول آغاز فرآیند برگزاری مجمع انتخاباتی از تاریخ اول خرداد و 45 روز بعد برگزار انتخابات بود. گزینه دیگر آغاز فرآیند ثبت نام از 15 تیر و برگزاری مجمع بعد از بازی‌های کشورهای اسلامی یعنی 30 مرداد بود.