به گزارش اکونا پرس،

دیدار تیم های فوتسال صنایع هرمزگان و فولاد هرمزگان برگزار و از سوی محمدرضا آب روشن، عبدالوهاب عسگری و سبحان کوهستانی، افراد منتتسب به تیم فولاد هرمزگان تخلفاتی صورت گرفت. از آنجائیکه تخلفات حادث شده با توجه به نوع  آن که عبارت از رفتار غیرورزشی و ایراد ضربه بدنی عمدی به داور در خور صدور قرار دستور موقت می باشد، لذا به استناد ماده 100 مقررات انضباطی و تا صدور رای مقتضی، افراد فوق از همراهی تیم و ورود به محل برگزاری مسابقات تیم مربوطه محروم هستند و لازم است دفاعیات خود را ظرف مدت 48 ساعت به کمیته انضباطی ارسال کنند.

رای صادره ظرف مهلت دو روز پس از تاریخ این ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی درکمیته استیناف فدراسیون فوتبال است.

*دیدار تیم های فوتسال سیمان فلز گرمسار و مس سرچشمه برگزار و از سوی حامد علی بیگی، بازیکن تیم سیمان فلز گرمسار تخلفاتی مبنی بر بدرفتاری در قبال بازیکن تیم مقابل رخ داد. وی به سه جلسه از همراهی تیم خود محروم است و باید 150 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. این رای از حیث محرومیت قابل تجدید نظر است.