به گزارش اکونا پرس،

به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال ، حسن کامرانی فر در خصوص اهمیت تسویه حساب باشگاهها با طلبکاران و پرداخت بدهی های معوقه گفت:موضوع پرداخت بدهی ها یکی از مسائل مورد تاکید کنفدراسیون فوتبال آسیاست که در روند صدور مجوز حرفه ای نیز از شاخصه های اصلی به شمار می رود. بر همین مبنا فدراسیون فوتبال نیز از احکام کمیته تعیین وضعیت جهت تسریع در پرداخت مطالبات بازیکنان و مربیان همواره حمایت کرده و همچنان بر این موضوع تاکید می کند.
دبیرکل فدراسیون اضافه کرد:با توجه به پایان فصل و آغاز فعالیت های برخی باشگاهها در حوزه نقل و انتقالات فدراسیون فوتبال مجددا بر این نکته تاکید می کند که لازم است تمامی باشگاهها در کلیه رده ها همچنین فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی پیش از هرگونه توافق و انعقاد قرارداد جدید نسبت به پرداخت دیون و بدهی های قطعی خود اقدام کنند.
کامرانی فر در پایان گفت:فدراسیون فوتبال تنها بر مبنای قوانین حاکم در کمیته تعیین وضعیت، به سازمان لیگ اعلام خواهد کرد که کدام باشگاهها مجاز به ثبت قرارداد بازیکنان جدید هستند و باشگاههایی که بدهی قطعی خود را پرداخت نکنند قادر به جذب بازیکن و حتی مربی جدید نیستند و استفاده از آنها در مسابقات فصل آتی مقدور نخواهند بود. همچنین جذب بازیکن و مربی خارجی هم منوط به پرداخت بدهی های داخلی و خارجی خواهد بود که این اقدام با هدف کاهش میزان بدهی باشگاهها و تسریع در روند صدور مجوز حرفه‌ای صورت می گیرد.