به گزارش اکونا پرس،

سرپرست فدراسیون فوتبال طی حکمی حیدر بهاروند را از ریاست سازمان لیگ فوتبال برکنار کرد.

رضا کشوری به عنوان سرپرست جدید سازمان لیگ فوتبال ایران منصوب شد.