به گزارش اکونا پرس،

اسماعیل بابایی، بازیکن فصل پیش تیم پیکان تهران با عقد قراردادی رسمی به تیم نفت مسجد سلیمان پیوست.

پیش از بابایی، علی کیانی فر، سامان نریمان جهان، عقیل کعبی، امیرحسین کریمی و ... به تیم نفت مسجد سلیمان پیوسته بودند.