به گزارش اکونا پرس،

به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر است:

*با توجه به شکایت علیرضا اکبرپور از باشگاه ماشین سازی تبریز، این باشگاه به پرداخت مبلغ 5 میلیارد و 500 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 119 میلیون و 900 هزار بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پی شکایت مصطفی سالاری از باشگاه شمس آذرقزوین، این باشگاه به پرداخت مبلغ 5 میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 100 میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق سالاری محکوم گردید.

*در پرونده شکایت هیات فوتبال استان بوشهر از مهدی مومنی، بازیکن باشگاه استقلال خوزستانی مبنی بر خروج از استان، مومنی به پرداخت 40 میلیون ریال در حق هیات فوتبال استان بوشهر محکوم شد.

همچنین در پرونده دیگر شکایت هیات فوتبال استان بوشهر از میلاد قربانزاده، بازیکن باشگاه رایکا بابل مبنی بر خروج از استان، کمیته وضعیت قربانزاده را به پرداخت مبلغ 40 میلیون ریال در حق هیات فوتبال استان بوشهر محکوم کرد.

*با توجه به شکایت هیات فوتبال استان بوشهر از باشگاه پارس جنوبی جم، کمیته وضعیت قرار رد دعوی خواهان را اعلام کرد.

آرای صادره ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.