به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک؛دکتر کیکاوس سعیدی دبیر کل کمیته ملی المپیک در این باره ابراز داشت: قبل از فرایند انتخابات کمیته مقرر شد تا اعضای کارشناسان خبره در امور بازیهای المپیک  معرفی شوند،بر همین اساس رئیس محترم کمیته ملی المپیک دو برابر افراد مورد نیاز را برای کارشناسان خبره در نشست امروز به هیات اجرایی معرفی کردند که پس از چهار ساعت بحث و گفتگو  درنهایت کارشناسان خبره براساس آرا اکثریت انتخاب گردیدند.
وی گفت:آقایان مجید شایسته و مجید کیهانی بعنوان خبره بازیهای المپیک و خانم ها مهین فرهادی زاد و فریبان محمدیان بعنوان کارشناسان بانوان خبره در اموربازیهای المپیک و آقای دکتر نصراله سجادی به عنوان خبره حوزه ورزش دانش آموزی انتخاب شدند.
سخنگوی کمیته ملی المپیک در ادامه گفت:در بخش نماینده مربیان و داوران المپیکی آقای پیمان فخری سرمربی تیم ملی شمشیر بازی در بازیهای المپیک توکیو بعنوان نماینده آقایان انتخاب و در خصوص نماینده مربیان و داوران بانوان المپیکی نیز هیات اجرایی به سرکار خانم طاهریان نایب ریس محترم کمیته تفویض اختیار نمود که فرد معرفی شده از سوی ایشان مورد تایید هیات اجرایی نیز می باشد و برای نمایندگان باشگاه های ورزشی فعال هم دوباشگاه آرارت و نساجی مازندران بعنوان عضو مجمع انتخاب  شدند.
دبیر کل کمیته ملی المپیک ضمن ابراز گلایه از برخی  مطالب مطرح شده مبنی بر تعلل هیات اجرایی درمعرفی خبرگان اظهار داشت:این موضوع نوعی پیش داوری بود که  شاهد بودید در زمان مقرر تمامی این خبرگان و نمایندگان معرفی و کمیته ملی المپیک طبق برنامه تعیین شده وبصورت  قانونی به وظیفه خود عمل کرد.
وی تصریح کرد:فرایند بعدی ثبت، نام داوطلبین عضویت درهیات اجرایی  می باشد که از آغاز وقت اداری روز چهارشنبه 5 مرداد ماه شروع خواهد شد و تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه 20 مرداد  برای رئیس،دو نواب رییس و 7 عضو هیات اجرایی بعنوان نمایندگان فدراسیون های المپیکی ثبت نام صورت خواهد گرفت.
دکتر سعیدی گفت:بر اساس دستورالعمل و دعوتنامه های ارسال شده برای اعضای محترم مجمع،داوطلبین می بایست در زمان تعیین شده شخصا با به همراه داشتن مدارک مربوطه  به دبیر خانه ستاد انتخابات کمیته، واقع در روابط عمومی مراجعه نمایند و پس از پایان مهلت قانونی تعیین شده هیچ گونه ثبت نامی صورت نخواهد گرفت.
دبیر کل کمیته ملی المپیک در خاتمه ابرازداشت: پس از انجام فرایند بررسی داوطلبین،بیوگرافی آنها برای اعضای محترم مجمع ارسال خواهد شد تا در زمان قطعی تعیین شده یعنی ششم شهریور ماه  انتخابات برگزار گردد.