به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی آکادمی ملی المپیک، در این نشست مقدماتی که با حضور دکتر رامین طباطبایی معاونت آموزشی و پژوهشی آکادمی ملی المپیک، دکتر سید ابوالفضل تجلی مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه جامع علمی کاربردی و عبدالرضا نباتچیان رییس انجمن سلامت و ورزش دانشگاه جامع علمی _کاربردی برگزار شد در خصوص انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین دانشگاه جامع علمی _ کابردی و آکادمی ملی المپیک بحث و تبادل نظر انجام گرفت.

در پایان این جلسه مقرر شد معاونت آموزشی و پژوهشی آکادمی نسبت به بررسی این تفاهم نامه اقدام تا در نشست مشترک با سرپرست آکادمی ملی المپیک و مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه جامع علمی کاربردی تاییدیه نهایی جهت اجرایی نمودن تفاهم نامه اخذ گردد.

شایان ذکر است برگزاری دوره های مشترک کوتاه مدت در زمینه علوم ورزشی و پزشکی، مهیا نمودن مقدمات برگزاری دوره های میان مدت (مقطعی) و برگزاری دوره های بین المللی ورزشی حسب نیاز سنجی اهداف آکادمی ملی المپیک از جمله مفاد مورد بررسی این تفاهم نامه همکاری مشترک می باشد.