به گزارش اکونا پرس،

خسروی‌وفا در فرم ثبت نام، داوطلبی خود را برای پست ریاست کمیته ثبت نام کرد.

او گفت: فقط برای ریاست ثبت‌نام کردم. این دومین دوره است برای ریاست ثبت‌نام می‌کنم. در سه دوره قبل انصراف دادم در این دوره هم اگر صالحی‌امیری وارد انتخابات شود، (به نفع او) انصراف خواهم داد ولی اگر او نیاید، احتمالا می‌مانم و رقابت می‌کنم.

پیش از این هادی ساعی برای پست ریاست و عضویت در هیات اجرایی، محمدرضا پوریا برای هیات اجرایی، آرش میر اسماعیلی برای ریاست و هیات اجرایی و مهدی علی‌نژاد برای پست ریاست کمیته ثبت‌نام کرده بودند.