به گزارش اکونا پرس،
برنامه مسابقات به شرح زیر است:

*هفته سوم:
سه شنبه ۲۵ مرداد
شهرداری چلیچه – شهرداری دشتی پارسیان- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه  شهدا چلیچه
شهرداری بندرعباس – موج سواران نوشهر- ساعت ۱۹:۴۵- ورزشگاه  غدیر بندرعباس
ملوان بندرگز – استقلال خوزستان- ساعت ۲۰:۱۵- ورزشگاه  امام رضا (ع) بندرگز
زردپوشان سیاهکوه اردکان – فولاد هرمزگان- ساعت ۲۰:۱۵- ورزشگاه  آزادی اردکان
پارت سمنان – دهیاری ملاباشی یزد- ساعت ۲۰:۱۵- ورزشگاه  سیمرغ سمنان
ملوان بندرانزلی – پاس جوان گناوه- ساعت ۲۰:۳۰- ورزشگاه  قایقران بندرانزلی

*هفته چهارم
دوشنبه ۳۱ مرداد
شهرداری بندرعباس – پارت سمنان- ساعت ۱۹:۴۵- ورزشگاه  غدیر بندرعباس
دهیاری ملاباشی – شهرداری چلیچه- ساعت ۲۰:۱۵- ورزشگاه  سلمان مردآباد یزد
موج سواران نوشهر - شهرداری دشتی پارسیان  - ساعت ۲۰:۱۵- ورزشگاه  متعاقبا اعلام
پاس گناوه – زردپوشان سیاهکوه اردکان- ساعت ۲۰:۱۵- ورزشگاه  خلیج فارس بندرگناوه
ملوان بندرانزلی - ملوان بندرگز- ساعت ۲۰:۲۰- ورزشگاه  قایقران بندرانزلی
استقلال خوزستان - فولاد هرمزگان- متعاقبا اعلام می شود.