به گزارش اکونا پرس،

به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال برخلاف برخی اخبار منتشر شده در بعضی رسانه ها مبنی بر ارسال نامه و یا تذکر رسمی در مورد یکی از نامزدهای حاضر در انتخابات هشتم شهریورماه از سوی کمیته برگزاری انتخابات ، چنین نامه ای در دبیرخانه مجمع انتخابات فدراسیون به ثبت نرسیده است.
بر این اساس انتشار عجیب متن چنین نامه ای به صورت غیر مستند و درج شماره نامه و تاریخی که در دبیرخانه مجمع و فدراسیون به ثبت نرسیده اقدامی نامتعارف، غیر حرفه ای و غیر قانونی به شمار می رود و از موارد تلاش در جهت اخلال در روند برگزاری انتخابات محسوب می شود.
فدراسیون فوتبال بدینوسیله از رسانه ها درخواست می کند در راستای شفاف سازی و پرهیز از خدشه وارد کردن به روند برگزاری انتخابات هشتم شهریورماه از انتشار اخبار غیر مستند و غیر رسمی در این خصوص اکیدا خودداری نمایند.