به گزارش اکونا پرس،

اسامی داوران به شرح زیر است:

پنجشنبه 3 شهریور 1401
نساجی مازندران و ملوان بندرانزلی
داوران: کوپال ناظمی، میلاد قاسمی، علیرضا طاهرخانی، مهدی اجاقی
ناظر: علیرض کهوری

ذوب آهن اصفهان و مس رفسنجان
داوران: بیزن حیدری، حسن ظهیری، محمد عطایی، امید جمشیدی
ناظر: بهرام مهرپیما

نفت مسجد سلیمان و پیکان تهران
داوران: سعید رحیمی مقدم، علی احمدی، امین قدیری، مهدی جبرئیلی
ناظر: سید احمد صالحی

استقلال و مس کرمان
داوران: حسن اکرمی، آرمان اسعدی، علیرضا مرادی، علی بای
ناظر: اسماعیل صفیری

جمعه 4 شهریور 1401
هوادار تهران و صنعت نفت آبادان
داوران: حسین زمانی، یوسف مغروری، امین زاهدی، شبیر بهروزی
ناظر: حسین خانبان

آلومینیوم اراک و پرسپولیس
داوران: امیر عرب براقی، علیرضا ایلدروم، محمدجواد مداح، احمد محمدی
ناظر: هدایت ممبنی

گل گهر سیرجان و سپاهان
داوران: مرتضی منصوریان، محمدعلی پورمتقی، حامد صفایی، وحید زمانی
ناظر: رسول فروغی

فولاد خوزستان و تراکتور
داوران: سید وحید کاظمی، حمیدرضا افشون، صالح عرب آبادی، امیر سامان سلطانی
ناظر: ابوطالب طاهریان