به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، کیکاووس سعیدی سخنگوی کمیته ملی المپیک ضمن تائید این خبر گفت: با عنایت به اینکه تاکنون پاسخ مکتوب استعلام آقایان مجید شایسته و مهدی علینژاد ‌دال بر تائید یا عدم احراز صلاحیت ایشان به کمیته ملی المپیک واصل نشده، لذا بنا بر آئین نامه انتخاباتی کمیته، این دو کاندید می توانند در مجمع انتخاباتی آتی که روز یکشنبه ۶ شهریور ماه در محل سالن فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار می شود حضور یابند.