به گزارش اکونا پرس،

با اعلام کمیته انضباطی؛

دیدار تیم های قند کاترین آمل و چیپس کامل مشهد از سری رقابتهای لیگ فوتسال برگزار و از سوی  مهدی مظلوم، مربی تیم چیبس کامل مشهد تخلفانی مبنی بر بدرفتاری در قبال مقام رسمی مسابقه( داور) رخ داد. وی به سه جلسه از همراهی تیم خود محروم است و باید 100 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. این رای از حیث محرومیت قابل تجدید نظر است.

تیم قند کاترین آمل به دلیل داشتن 4 بازیکن اخطاری باید 120 میلیون ریال جریمه نقدی محروم شد.

*مسابقه تیم های فرش آرا و زندی بتن کلاردشت برگزار و از سوی سعید سروری، بازیکن تیم فرش آرا مشهد تخلفاتی مبنی بر بدرفتاری در قبال بازیکن تیم مقابل رخ داد. وی به دو جلسه از همراهی تیم خود محکوم است و باید 100 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. این رای از حیث محرومیت قابل تجدید نظر است.

تیم فرش آرا مشهد به دلیل پرتاب بطری آب از سوی تماشاگرانش به زمین مسابقه، باید 100 میلیون جریمه نقدی پرداخت کند.

سامان قزوینی، بازیکن تیم زندی بتن کلاردشت به دلیل رفتار غیر ورزشی و استنکاف از اجرای تصمیم داور به دو جلسه از همراهی تیم خود محروم شد و باید 50 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. این رای از حیث محرومیت قابل تجدید نظر است.

مصطفی رنگرز، سرپرست تیم زندی بتن کلاردشت به دلیل دلیل رفتار غیر ورزشی و استنکاف از اجرای تصمیم داور به یک جلسه از همراهی تیم خود محروم شد و باید 50 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

*در دیدار تیم های آیندگان هرمزگان و گهر زمین سیرجان که نیمه تمام باقی ماند، از سوی کیوان تجاره، مربی تیم آیندگان هرمزگان تخلفاتی مبنی بر رفتار غیرورزشی و ایراد ضربه بدنی عمدی که منجر به صدور دستور موقت شد،رخ داد. وی به شش ماه از همراهی تیم و ورود به استادیوم های ورزشی و پرداخت 200 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. وی با احتساب محرومیت ناشی از دستور موقت با صدور این رای، دستور موقت سابق الصدور ملغی اثر می شود. این رای از حیث محرومیت قابل تجدید نظر است.

تیم آیندگان هرمزگان مسئول در نیمه تمام ماندن مسابقه در حالیکه در دقیقه 20بازی نتیجه 3 بر صفر به سود تیم گهر زمین سیرجان در جریان بوده، شناخته شد و با اعلام کمیته انضباطی تیم آیندگان هرمزگان سه بر صفر بازنده است و باید 200 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. این رای از حیث  نتیجه قابل تجدید نظر است.