به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک؛در متن نامه  تبریک رئیس کمیته بین المللی المپیک آمده است:

جناب آقای محمود خسروی وفا
رئیس محترم کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران

صمیمانه ترین تبریکات خود را برای انتخاب جنابعالی به عنوان رئیس کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 28 اگوست 2022 اعلام می دارم و برای جنابعالی موفقیت در این دوره را آرزومندم.
کمیته بین المللی المپیک خواهان همکاری نزدیک با جنابعالی و مشارکت با کمیته ملی المپیک کشور شما و مسئولان ذیربط در راستای رعایت کامل اصول و قوانین منشور المپیک، به ویژه اصول بی طرفی سیاسی و عدم تبعیض در ورزش می باشد.
کمیته بین المللی المپیک همچنین از حمایت و یاری کمیته ملی المپیک ایران برای پیشبرد مأموریت و انجام وظایف معمول در جهت منافع جنبش المپیک و ورزشکاران جمهوری اسلامی ایران فروگذار نخواهد کرد.
با بهترین آرزوها برای جنابعالی، مشتاق دیدار با جنابعالی در آینده نزدیک هستم.

توماس باخ
رئیس کمیته بین المللی المپیک