به گزارش اکونا پرس،

او با انتشار عکسی در صفحه شخصی خود با گرمکن ایران نوشت: «وقتی خانواده صدایت می‌کند، تمام کاری که باید انجام دهی این است که خود را نشان دهی. کاملاً متعهد به وظایف و آماده برای انجام وظیفه و ماموریتی که محول شده.بیایید همه با هم انجامش دهیم، برای آینده؛ تیم ملی، بسیار از تو ممنون هستم.»

 

کی‌روش: وقتی خانواده صدایت می‌کند، باید انجام وظیفه کنی