به گزارش اکونا پرس،

به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، براساس اعلام کمیته اخلاق، رای محکومیت علیه عباس علیزاده و باشگاه داماش پارسه تهران پس از درخواست تجدید نظر خواهی صادره از کمیته استیناف، قطعی شد.

بر همین اساس عباس علیزاده به مدت دو سال از کلیه فعالیت های مرتبط با فوتبال محروم است و باید مبلغ یک میلیارد ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

همچنین حکم بر برائت باشگاه داماش پارسه صادر شد.

گفتنی است، ادامه فعالیتهای عباس علیزاده پس از اجرای حکم با اخذ تاییدیه از سوی کمیته اخلاق امکان پذیر است.