به گزارش اکونا پرس،
نحوه صعود و سقوط تیم ها در لیگ های رده های مختلف به شرح زیر است:

لیگ دسته اول:
۱- در پایان مسابقات دو تیم رده اول و دوم جدول رده بندی به مسابقات لیگ برتر در فصل آینده صعود می کنند.
۲- در پایان مسابقات سه تیم رده های شانزدهم، هفدهم و هجدهم به مسابقات لیگ دسته دوم کشور در فصل آینده سقوط می کنند.

لیگ دسته دوم:
۱- در  پایان مسابقات تیم های اول در جداول رده بندی( مجموعا ۲ تیم) به صورت مستقیم به مسابقات لیگ یک در فصل آتی صعود می کنند.
۲- در پایان مسابقات تیم های دوم جداول رده بندی به مسابقات پلی آف راه پیدا می کنند و مسابقات پلی آف به صورت رفت و برگشت برگزار خواهد شد و در پایان این ۲ دیدار تیم برتر به مسابقات لیگ یک فصل آتی صعود خواهد کرد.
۳- از هر گروه تیم های سیزدهم و چهاردهم جداول رده بندی( مجموعا ۴ تیم) به مسابقات لیگ دسته سوم کشور در فصل آتی سقوط می کنند.

لیگ دسته سوم:
۱- در پایان مسابقات مرحله اول تیم های اول و دوم جداول رده بندی نهایی گروه های پنجگانه( جمعا ۱۰ تیم) جواز حضور در مرحله دوم مسابقات را کسب می کنند.
۲- در پایان مسابقات مرحله اول، تیم های سوم و چهارم و پنجم گروه های پنجگانه( جمعا ۱۵ تیم) جواز حضور در مرحله اول لیگ دسته سوم باشگاه های کشور در فصل آینده را کسب خواهند کرد.