به گزارش اکونا پرس،

مسابقات جایزه بزرگ سابر در تونس در حالی به پایان رسید که  علی پاکدامن در رده سی و ششم ایستاد، محمد رهبری نود و هشتم شد  و محمد فتوحی در جایگاه صد و چهاردهم قرار گرفت.

در پایان مسابقات گرند‌پری تونس رنکینگ جهانی سابریست ها اعلام شد که به سقوط نمایندگان ایران در این رده‌بندی همراه بود.

۱۵- پاکدامن (جایگاه قبلی در رنکینگ ۱۳)
۴۴- محمد رهبری (جایگاه قبلی در رنکینگ ۳۹)
۴۹- فتوحی (جایگاه قبلی در رنکینگ ۴۲)
۶۰- نیما زاهدی (جایگاه قبلی در رنکینگ ۵۴)

۱۴۰- فرزاد باهر (جایگاه قبلی در رنکینگ ۱۳۱)