به گزارش اکونا پرس،

دیدار تیم های عقاب تبریز و شهرداری بانه برگزار و از سوی ایرج دباغ عالی نسب، مربی تیم عقاب تبریز تخلفاتی مبنی بر بدرفتاری در قبال مقام رسمی مسابقه رخ داد. وی به دو ماه از همراهی تیم خود محروم است و باید 260 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. این رای از حیث محرومیت قابل تجدید نظر است.

تیم عقاب تبریز به دلیل داشتن 5 بازیکن اخطاری باید 50 میلیون ریال جریم نقدی پرداخت کند.

*دیدار تیم های اروم اسپور ارومیه و عقاب تبریز برگزار و از سوی هادی رحیم زاده، مربی تیم راوم اسپور ارومیه تخلفاتی مبنی بر بدرفتاری در قبال مقام رسمی مسابقه رخ داد. وی به دو جلسه از همراهی تیم خود محروم است و باید 260 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. این رای قابل تجدید نظر است.

*مسابقه تیم پولاد اکسین ایذه و پرسپولیس شیراز برگزار و از سوی محمد بمانی،بازیکن تیم پرسپولیس شیراز به دلیل بدرفتاری در قبال مقام رسمی مسابقه به سه جلسه از همراهی تیم خود محروم شد و باید 100 میلیون جریمه نقدی پرداخت کند.

عظیم غریب زاده، بازیکن تیم پرسپولیس شیراز بخاطر بدرفتاری در قبال مقام رسمی مسابقه به سه جلسه از همراهی تیم خود محروم شد و باید 100 میلیون جریمه نقدی پرداخت کند.

حمیدرضا دلدان، بازیکن تیم پرسپولیس شیراز به دلیل بدرفتاری در قبال مقام رسمی مسابقه به دو جلسه از همراهی تیم خود محروم شد و باید 100 میلیون جریمه نقدی پرداخت کند.

تیم پرسپولیس شیراز به خاطر داشتن 7 بازیکن اخطاری باید 70 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.