به گزارش اکونا پرس،
دکتر اسدی مقدم،رئیس کمیته اخلاق در این باره عنوان کرد:پیرو گزارش های دریافتی در این باره،کارگروهی با حضور کمیته اخلاق،حراست و افسر حفاظت از کودکان کمیته پزشکی که وفق مقررات فیفا فعالیت می کند تشکیل شده که مباحث مرتبط در این باره را به قید فوریت پیگیری و صحت و سقم آن را متعاقبا اعلام می کنیم.