به گزارش اکونا پرس،

به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال،بر این اساس،با احترام به اظهارنظرهای مختلف درباره ورزش پرطرفدار فوتبال و به ویژه اظهارات منتسب به جامعه محترم دانشگاهی کشور،به اطلاع عموم می رساند فدراسیون فوتبال هیچ دستورالعملی در حوزه شادی گل یا عدم شادی گل بازیکنان نداشته است.

مقتضی است،افراد مختلف پیش از اعلام نظر درباره مسائل تخصصی با اطلاعات بیشتری  اقدام کنند.