به گزارش اکونا پرس،

در یک  مجمع جنجالی و  در روزی که اینچه‌درگاهی و تعدادی از اعضای مجمع حضور نداشتند، عابد حقدادی به عنوان رئیس فدراسیون ژیمناستیک انتخاب شد. 

49 نفر اعضای حاضر در مجمع بودند که 21 نفر از آنها به همراه اینچه‌درگاهی از مجمع بیرون آمدند. حقدادی 18 رای، نوظهوری 8 رای کسب کرد و یک رای نیز سفید بود. با توجه به اینکه هیچ کدا م نصف بعلاوه یک رأی را کسب نکردند(26 رای)، به همین دلیل انتخابات به دور دوم کشیده شد و در دور دوم عابد حقدادی با 20 رای به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب شد. نوظهوری 6 رای کسب کرد و یک رای سفید بود.