به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، همایش کمیسیون ورزشکاران شورای المپیک آسیا OCA با پیام ویدیویی توماس باخ رئیس کمیته بین المللی المپیک آغاز شد که  پس از آن حسین المسلم مدیر کل شورای المپیک آسیا و سیری وات نایب رئیس کمیته ملی المپیک تایلند نیز ضمن خیر مقدم به اهمیت نقش ورزشکاران در اجرایی برنامه های OCA و IOC پرداختند.
در این همایش مقرر شد تا انتخابات رئیس کمیسیون ورزشکاران OCA در حاشیه  بازیهای المپیک پاریس ۲۰۲۴  برگزار شود.
همچنین در این همایش در خصوص بودجه سالانه برای کمیسیون ورزشکاران کمیته های ملی المپیک، روانشناسی ، تغذیه، دوپینگ ، ورزش امن، رسانه های اجتماعی و حضور نمایندگان کمیسیون ورزشکاران در بازی ها مباحثی مطرح شد.
در ادامه و پس از نشست های مختلف، ورزشکاران حاضر در نشست به  بحث و گفتگو با یکدیگر پرداختند و جلسات پرسش و پاسخ درباره سیاست ورزش، حمایت بیشتر از ورزشکاران و اثرات مفید آن،  آموزش بیشتر و گسترش آن، برگزاری دوره های انگلیسی، کارگروه برای ورزشکاران قبل از بازیها، نشست های اختصاصی بیشتر درخصوص مبارزه با دوپینگ، برگزار شد.

در حاشیه این همایش ورزشکاران به تبادل نظر در خصوص اصول عدم تبعیض نژادی در زمینه های مختلف به بحث و بررسی پرداختند.