به گزارش اکونا پرس،

علی رستمی با اشاره به اینکه بازه عملیات پروازهای اربعین در شهر فرودگاهی از ١٧ مهر تا ١١ آبان ماه تعیین شده بیان داشت: بر اساس درخواست های ارائه شده از سوی شرکت های هواپیمایی تعداد مجوزهای پرواز فوق العاده صادر شده توسط سازمان هواپیمایی کشوری برای ایام اربعین حسینی از فرودگاه امام (ره) به ٥٠٩ رسیده است.

رستمی گفت: برنامه ریزی های ویژه ای در حوزه فرودگاهی برای ارائه خدمات شایسته به زائران اربعین حسینی صورت گرفته و بر اساس هماهنگی های انجام شده با نیروی انتظامی و پلیس گذرنامه، این زائران از گیت ویژه پذیرش می شوند و همچنین در مرز هوایی نیز گیت های ویژه برای کنترل گذرنامه آن ها اختصاص داده شده است.

مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با اشاره به بهره برداری از ترمینال گالری سلام در سال جاری افزود: ظرفیتی که با وارد مدار شدن این ترمینال در شهر فرودگاهی ایجاد شد این امکان را فراهم آورده تا به هر میزان که شرکت های هواپیمایی برای ایام اربعین درخواست پرواز داشته باشند، توانایی ارائه خدمات و تسهیلات فرودگاهی به آن ها را داشته باشیم.

وی گفت: یکی از مسائل مهمی که با همکاری سازمان هواپیمایی کشوری و شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در عملیات پروازهای اربعین امسال صورت گرفت ارائه مجوز به شرکت های هواپیمایی بر اساس توان عملیاتی آن ها بود تا خدمت رسانی به زائران در سطح مناسب انجام شود.

مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) افزود: برپایی موکب ویژه اربعین، اجرای برنامه های مذهبی و فرهنگی در ترمینال ها و ایجاد محل استراحت برای زائران در صورت بروز تاخیر های احتمالی در پروازها، بخشی از تسهیلات در نظر گرفته شده در بازه عملیات پروازهای اربعین است.