• در دیدار قائم مقام راه آهن کشور با مهندس اکبری مقدم

    مهندس حسین عاشوری قائم مقام راه آهن کشور به منظور بررسی روند تکمیل راه آهن رشت به بندر کاسپین منطقه آزاد انزلی با مهندس اکبری مقدم رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل…