• سخنگوی صنعت برق کشور گفت: برق ۲۵۰ هزار مشترک گیلانی در اثر بارش سنگین برف قطع شده بودکه در حال حاضر برق ۱۹۰ هزار مشترک وصل و ۶۰ هزار مشترک همچنان بی برق هستند.…