فشارهای مختلف بر کشوری با موقعیت جغرافیایی و منطقه ای ایران لاجرم تعادل را بر هم می زند، در بدو شکل گیری نظام اسلامی، یک اجماع بین المللی با همکاری همسایه ای مانند عراق برای جنگ، اغتشاش و کشتار جوانان باغیرت و دانشمند ایرانی و فروپاشی نظامی نوپا و انواع تهدیدها در جهت قطعه قطعه کردن خاک این سرزمین، از شمال تا جنوب و تبدیل ایران به کشوری هویت از دست داده، منظور و مقصود دشمن بوده و هست، چه بسا همین اواخر هم همکاری عربستان و اسرائیل و حتی همسایگان ترک زبان بر ضد ایران بر کسی پوشیده نیست.

اما در سوی مقابل مقاومت مردم و فهم این معنا که در سایه ایستادگی به آنچه باید خواهیم رسید، باعث شده است تا مردم ما با تمام مشکلات اقتصادی و معیشتی که دست به گریبان هستند، اما پای کار بایستند و نشان بدهند که تسلط دشمن بر خود را نخواهند پذیرفت.

در سایه این همدلی است که دولت در تعامل با خارج، از جمله همسایگانی که روزی معاند به حساب می آمدند، بتواند با درایت و هوشمندی عمل کند، البته که به هدف رسیدن در یک موضوع قائم به شخص نیست و نگارنده هم اعتقادی به تمجید از فرد ندارم اما مطمئن هستم که وزیر امورخارجه با شناختی که به تجربه از منطقه و مباحث بین الملل دارند در زدودن کدورت ها و ایجاد رابطه ای برد - برد که حالا میان ایران - عراق و ایران - عربستان در حال شکل گیری است نقش ویژه ای داشته اند.

البته که موقعیت شناس بوده و حتما با پیشنهادات بجا و کارآمد تهدید را به فرصت بدل کرده اند و امیدواریم در سایه منویات رهبری انقلاب همچنان فرصت های بیشتری ایجاد شده و بهره برداری صحیح در جهت رشد و شکوفایی اقتصاد و آرامش سیاسی از برای شادی دل مردم خوب و بی نظیر وطن را شاهد باشیم.