برکسی پوشیده نیست که مدیریت شهری ما در ابعاد گوناگون واقعا ضعیف است و این سستی و ضعف، بیش تر در عملکرد شورای شهر مشهود است.  وظیفه نمایندگان شورای شهر و مجلس، هریک به نوعی نظارت، هماهنگی، پی گیری و به نتیجه رساندن طرح ها و لوایح پیشنهادی است، این در حالی است که نمایندگان ما نه تنها هیچ لایحه و طرحی ندارند، بلکه اصولا هیچ برنامه ای برای توسعه زیرساخت های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی استان ندارند و جز تزریق گاه و بی گاه دولت در برخی پروژه های از پیش تعریف شده، گامی اساسی برای توسعه و پیشرفت کرمانشاه بر نمی دارند. نماینده ای که برای پیشبرد اهداف توسعه ای و برنامه های توسعه در استان کرمانشاه، گامی برنمی دارد، در واقع به این مردم علنا خیانت می کند، در صورتی که هرکدام ازاین ها هنگام انتخابات، طرفدار سینه چاک مردم می شوند و روی می آورند به شعارگرایی و عوام فریبی و وعده و وعید دادن به این و آن!

  این بی تفاوتی ها و سستی ها تاکنون فرصت های زیادی را از مردم استان گرفته و خسارت های جبران ناپذیری بر آنان وارد ساخته است.

بی هیچ تعارف نمایندگان مردم در مجلس  در واقع نماینده مردم نیستند، بلکه در خدمت مافیای قدرت سیتسی - اقتصادی استان هستند و تنها دغدغه شان چینش و به کارگیری مدیران ضعیف و ناتوان باندی برای دسترسی به اهداف گروهی و باندی خودشان است. 

در این میان؛ مردم نجیب و صبور هم  از چنین روند کسل کننده و تکراری، مستاصل شده، رفتارشان خنثی و باری به هر جهت شده است. بی گمان از بین رفتن اعتماد عمومی مردم نسبت به دولت و حکومت؛ نتیجه رفتار چنین نمایندگانی است و قطعا آن ها باید پاسخ گوی اعمال خود باشند.

تخلفات روشن و بی تردید شورای شهر، ناهماهنگ بودن اعضاء و زد و بند و عدم انجام وظایف قانونی شورا، صدای استاندار را هم در آورده، به نظر می رسد مجاب ساختن اعضای شورای شهر به رعایت قوانین و انجام وظایف خود، آب د  هاون کوفتن است و انحلال چندباره این شورا باید به طور حتم پای جامعه شناسان را به این پدیده باز کند و به آسیب شناسی دقیق و علمی این مساله بپردازد و در کنار آن به اعضای خاطی از حیث قانونی اخطارهای لازم داده شود و در صورت لزوم با آنان در محاکم قضایی برخورد قانونی بشود.

هرسوی این شهر بی در و پیکر را که نگاه می کنی، معضل و نقصان و ضعف است. آلودگی های صوتی و بصری بی داد می کند، گره کور ترافیک صدای مردم را در آورده است، فرهنگ عمومی هر روز روبه ضعف و نیستی می رود، نزاع های خیابانی رو به افزایش است، مهندسی شهری  مبلمان شهری، المان ها، فضاها، پارک ها و اماکن عمومی از حیث ساختاری، مملو از مشکل و نارسایی است، ورودی های شهر، بسیار زشت و زننده اند، قسمت مرکزی شهر، به شهر هرت تبدیل شده است و هیچ کس هم پاسخ گو نیست. بوی گند و تعفن علنا در برخی از نقاط شهر، در حاشیه ها و شهرک ها، فضا را مسموم و زندگی را برای حاشیه نشینان و مردم محروم بسیار سخت کرده و همه را در تنگنا قرار داده است.

چرا مسئولان رسیدگی نمی کنند، نمایندگان مردم کجا هستند، شورای شهر چه می کند؟