مردم در حالت نرمالی از شرایط اقتصادی و اجتماعی قرار ندارند که می طلبد تلاش مجدانه و مجاهدانه ای از سوی تمام کسانی که مسئولیت بهبود شرایط ملت را بر عهده دارند انجام شود اما بی شک بخش اعظمی از شرایط امروز حاکم بر اقتصاد، ماحصل تصمیمات عجولانه تیم کم خرد آقای ترامپ است.

ترامپ از روی نادانی میوه ای به نام برجام را زیر پای خود له کرد به دلیل اینکه فشار اقتصادی را بر مردم زیاد کند تا مردم را علیه نظام بشوراند، توجه کنیم که اصولا قرار بود برجام ایران را به اسارت درآورد، ١٠ سالی بازی را ادامه دهند تا با تغییرات بنیادین در داخل از روش های متفاوت انقلاب زدایی کنند، اما واقعیت اینست که مردم زمانی علیه نظام خواهند بود که به این نقطه نظر مشترک برسند که عامل فشارهای اقتصادی که از دل آن معضلات اجتماعی هم در می آید حاصل عملکرد نظام است. اما به وضوح می توان حس کرد که آمریکا در یک بازی عجولانه باخت. اگر خواست آمریکا - با حربه قرار دادن مردم در مقابل نظام- تغییر نظام بود حداقل راه عاقلانه این بودکه مذاکراتی صورت می گرفت و در پروسه ای زمانبر کام مردم ایران از برجام شیرین می شد تا چوپان درغگو را باور می کردند، شاید در هاله ای از نور سیاهی را غالب می نمود. حتی آنقدر نفهمیده و نسنجیده عمل کردند که به موضوع مهم امنیت ملی توجه نشد به این معنی که بی شک مردم ایران امنیت را بر وعده های موهوم بهبود وضع اقتصادی از راه شورش ترجیح خواهند داد، چرا که مردم به این جمع بندی نرسیده اند که آشوب وضع اقتصادی آنان را بهتر خواهد کرد آنهم در ظل سایه مدیریت ترامپ و پمپئو که نفرت عمومی از آنها به راحتی در جامعه ایران قابل لمس است. در آخر اینکه ترامپ و تیم همراهش ظاهرا حتی نمی دانند وقتی طبقه ضعیف جامعه تحت فشار اقتصادی قرار گرفت عملا ناتوان خواهد شد و انگیزه آشوب و ناامنی در این قشر رنگ می بازد چرا که هر نوع بی ثباتی گسترده می تواند همین درآمد بخور ونمیر و وضعیت زندگی فعلی را هم به خطر بیندازد. همیشه گفته ایم و باز تکرار می کنیم، آمریکا قابل اعتماد نیست. در مجموع گرگ قصه ما دست هایش در پیشگاه ملت بزرگ ایران رو شده است. بنابراین پروژه تحریم طمع های آمریکا را برآورده نخواهد کرد.