سهم کسب و کارهای کوچک در دنیا بسیار بزرگ در نظر گرفته می شود این در حالی است که در کشور ما برای شاخص ها و ملاکهای بنگاه‌های اقتصادی کوچک جایگاه کمی پیش بینی شده  و از همین منظر این صنایع با مشکلات و چالش‌های جدی مواجه هستند.

 خیلی از اقتصادهای بزرگ  و پیشرفته ی دنیا  بنیان اقتصاد خود را بر اساس بنگاه ها و صنایع کوچک بنا نهادند. با توجه به آمار و ارقام موجود نقش بنگاه‌های اقتصادی کوچک در اشتغال زایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا حدود ۶۶ درصد است همچنین کشور چین با ۶۰ درصد اشتغال زایی، کشور آمریکا با ۴۲ درصد اشتغال زایی، کشور ژاپن با ۳۳ درصد اشتغال زایی از طریق بنگاه ها و صنایع کوچک در رتبه‌های بعدی  قرار دارند.

وضعیت واحدهای صنعتی به بهره برداری رسیده برحسب تعداد، نوع، اشتغال و سرمایه گذاری بدین شرح  است: در کشورمان حدود سیصد هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در صنایع خرد با اشتغالزایی برای ۱۰۰ هزار نفر پرسنل  و فعالیت   ۱۹ هزار ۱۹۶ صنعت کوچک ثبت شده است.همچنین در صنایع کوچک حدود  ۸۰۰ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری با اشتغال زایی برای ۴۶۰,۰۰۰ پرسنل و فعالیت ۳۳ هزار و ۹۷۶ کارخانه به ثبت رسیده است.

صنایع متوسط حدود ۴۷۵ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری با اشتغالزایی برای ۱۹۸هزار و  ۷۳۵ نفر و فعالیت ۲۶۶۸ کارخانه و صنایع بزرگ با سرمایه گذاری ۴۰۴ هزار و ۱۷۳   میلیارد ریال اشتغالزایی برای ۱۷۸ هزار و ۳۲۴ نفر پرسنل با فعالیت ۵۷۳ کارخانه  مشغول به کار هستند.

به طور واضح مشخص است که در کشورمان ۶۰ درصد از اشتغال زایی پرسنل جوان از طریق بنگاه‌های خرد کوچک و متوسط انجام می شود  جالب است بدانید که حدود ۹۹ درصد از تعداد کارخانجات و صنایع کشور متعلق به کسب و کارهای خرد کوچک و متوسط است  که حدود ۸۰ درصد از سرمایه‌گذاری کلان کشور در این بخش ها متمرکز شده است است.

اما سوال اینجاست که صنایع خرد و کوچک با توجه به سهم بزرگی که در صنعت کشور به خود اختصاص داده‌اند تا چه اندازه  در تامین سرمایه گذاری بانکی نقش دارند؟

آمار و ارقام نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۵ سهم بنگاه های کوچک و متوسط از کل تسهیلات بانکی کشور حدود ۲.۱ درصد بوده است که این میزان در سال ۱۳۹۶ به ۲.۲ درصد و در سال ۱۳۹۷ به ۲.۴ درصد و در سال ۱۳۹۸ به ۵.۶ درصد تغییر یافته است.

این آمار نشان می دهد که با توجه به وزن سنگین صنایع خرد و کوچک در صنعت کشور چه  اجحاف بزرگی در خصوص بهره مندی از تسهیلات بانکی به آنها شده است. این موضوع نشان می دهد که صنایع خرد و کوچک بیش از پیش نیازمند حمایت از سوی دولت است.