بدون تردید تولید خدمات با رعایت الزامات اخلاقی و معنوی در ارسال پیام ها و اطلاعات و ارتباطات از حقوق ویژه مخاطبان است و همسویی با نیازهای واقعی و مطالبات اولیه مردم، بهره گیری از امکانات و فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی جهت تنویر افکار عمومی از ارکان اصلی روابط عمومی ها - این حرفه مهم و اثربخش - می باشد که بی شک به جهت تلطیف فضای جامعه این تعهد بزرگ و سترگ بیش از گذشته پر رنگ خواهد شد.

انتخاب یک روز در سال به نام ارتباطات و روابط عمومی در ایران نتیجه تلاش مستمر خانواده روابط عمومی و ارتباطات در چند سال اخیر است . آنچه حلقه گمشده در این میان است نوع نگرش نوین به ارتباطات و روابط عمومی است.  روشی که از نظر اجتماعی مسئولانه ، حساس و تسهیل کننده امور باشد .

روابط عمومی گسترش شتابان «سرمایه ارتباطی» در سایه اعتمادسازی، یکپارچگی و همکاری، تقویت درک متقابل، ارتقای بهره وری ارتباطی، بکارگیری نظارت مردمی، افزایش خلاقیت اجتماعی، شتاب دادن به داد و ستدهای ارتباطی برای مبادله آرامش  است. سرمایه‌ی ارتباطی برخلاف فردگرایی  معتقد است سرنوشت هر کسی به روابطی که او با دیگران دارد، بستگی دارد و این روابط در سازمان توسط روابط عمومی تنظیم شده و شکل می‌گیرد و در نتیجه رمز موفقیت هر سازمانی در چگونگی تنظیم این روابط ترسیم می‌شود.

تلاش برای مشخص کردن نیازها و علایق مخاطبان ، نیازها و علایق مخاطبان ، تثبیت نقش ویژه روابط عمومی در سازمان ، توجه به تاکتیک های روابط عمومی و تدوین استراتژی اطلاع رسانی و نیز تعیین اهداف معقول میتواند در تثبیت جایگاه روابط عمومی ها در این عصر موثر باشد .

ایجاد نظام حقوقی روابط عمومی، ایجاد معاونت ارتباطات و روابط عمومی در دستگاه های دولتی، مشارکت روابط عمومی در مشاوره مدیریت استراتژیک ارتباطی جهت تصمیم سازی و تصمیم گیری، تخصص گرایی ارتباطی در نیروهای انتصاب مدیران و کارکنان روابط عمومی ها، ایجاد نگرش ارتباطی در تمام ارکان و بدنه سازمان ها و نهادها اعم از وزرا و معاونین و مدیران میانی، استقلال روابط عمومی و تخصیص اعتبار مستقل به پروژه های ارتباطی و... از انتظارات جامعه روابط عمومی است که پیشرفت این حوزه کمک خواهد کرد.

در انتها امیدوارم مدیران دانا و فهیم کشورمان برای گسترش فعالیت رسانه ای ، مطبوعاتی و روابط عمومی ها با ایجاد چتر حمایتی مناسب و بها دادن و ارزش گذاری به این بخش نسبت به رشد اطلاع رسانی در جامعه اقدام لازم نمایند و روز ملی ارتباطات و روابط عمومی نقطه عطفی را در نگرش صحیح به مقوله مهم ارتباطات و روابط عمومی و نیز تحقق خواسته ها ومطالبات مردم و مسئولین ایجاد کند .