با توجه به اینکه مواد معدنی موجود در ایران، ماده اولیه بسیاری از صنایع کشورهای همسایه هستند، بخش معدن می‌تواند نقش بسزایی در توسعه تجارت کشور و افزایش سهم ایران از بازار منطقه داشته باشد که البته این مهم نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و پیش از آن سیاست‌گذاری صحیح و علمی بر مبنای آمایش سرزمین (ضمن تاکید بر استفاده بهینه از ذخایر و پرهیز از زیاده‌بری) است.

یکی از موضوعات مهم برای رسیدن به توسعه پایدار، شناخت درست و دقیق ظرفیت‌های کشور  نقش هر یک از آنها در توسعه بومی و پایدار و همچنین پویایی اقتصاد است. 

در کنار تمام داشته‌های سرزمینی، بخش معدن به دلیل ارتباط نزدیک با صنعت و اقتصاد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است بطوریکه هر اقدام مثبتی در آن می‌تواند موجی بلند در صنعت کشور ایجاد کند و هر سیاست و رویکرد نادرستی در آن می‌تواند آسیب‌های جدی به صنعت و در نتیجه اقتصاد کشور وارد کند. 

در این بین با توجه به اینکه مواد معدنی موجود در ایران، ماده اولیه بسیاری از صنایع کشورهای همسایه هستند، بخش معدن می‌تواند نقش بسزایی در توسعه تجارت کشور و افزایش سهم ایران از بازار منطقه داشته باشد که البته این مهم نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و پیش از آن سیاست‌گذاری صحیح و علمی بر مبنای آمایش سرزمین (ضمن تاکید بر استفاده بهینه از ذخایر و پرهیز از زیاده‌بری) است. 

بحث اصلی در توسعه بازارهای خارجی، ارائه توان و ظرفیت‌های کشور به این بازارهاست که شاید برگزایر نمایشگاه و همایش‌های متعدد در سطح بین‌المللی را بتوان یکی از بهترین راهکارها برای نیل به آن دانست. در واقع کشور می‌تاوند با همکاری سفارتخانه‌ها و رایزن‌های اقتصادی در دیگر کشورها، فرصت‌هایی برای حضور در نمایشگاه‌های تخصصی و یا حتی برپایی این نمایشگاه‌ها در کشورهای همسایه ایجاد کند و از این طریق ظرفیت و پتانسیل موجود در کشور را در دو بخش فنی و مواد به بازارهای هدف معرفی کند. 

اجرای این قبیل برنامه‌ها صدالبته در زمینه‌سازی برای همکاری‌های مشترک و یا حتی ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری نیز مؤثر است و می‌تواند نقش بسزایی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و یا حتی حضور متخصصان ایرانی در چرخه صنعت معدن دیگر کشورها خاصه کشورهای منطقه فراهم کند که الیته این مهم نیز به توسعه روابط اقتصادی نیازمند است.

به هر حال به نظر می‌رسد حالا که صنعت معدن ایران در مسیر رشد قرار گرفته، هم زمان مناسب و هم توان لازم برای برپایی نمایشگاه‌های تخصصی در بخش معدن در دیگر کشورها فراهم شده و دولت سیزدهم نیز باید از این فرصت مغتنم در راستای تحقق اهداف اقتصادی دولت بهره کافی ببرد.