به گزارش اکونا پرس،

البته حرف زدن با مردم تا خطاب به مردم متفاوت است. وقتی با مردم حرف میزنی باید تا می شود از واقعیت هایی که برای آنها می تواند مفید و موثر باشد بگویی، امید خالی دادن را که همه بلدند، من چنان کردم، او چنان کرد، ما گفتیم، آنها چنان کردند، اینها همه امیدهایی است که اثرش دیده نمی شود قربان. دکتر جان اینکه انجام این کار خوب است، انجام اون کار بد است و ما باید به سمت انجام کارهای خوب برویم همه صوتی است و سخنی، در عمل چه کردیم؟!  باد را میان دندان ها برقصانیم و صدایی تولید کنیم،  آیا این صدا  کاری از پیش می برد؟! مشکلی را حل می کند؟ گره ای را می گشاید؟ مردم در اوج فشار بودند یک فردی که با ورودش به بانک ملی بساط رژه برایش پهن کردند به مجرد نشستن بر مسند بانک مرکزی همچنان پرطمطراق از کنترل بازر گفت که ما قلبمان لرزید، نگو از کنترل ارز در محدوده ۴۵ -۵۰ هزار تومانی و طلای ۲۵۰۰.۰۰۰ تومانی سخن می گفتند! و ما ساده دلان باورمان چیز دیگری بود! آقا جان اگر مدعی هستیم به کوری چشم دشمن تا خرخره دلار داریم و منابع کامل است پس اثرش در کجا دیده می شود؟ شما آقایان در چند ماه اخیر برای خرید به بازار رفته اید؟ گوشت ، مرغ،  میوه،  برنج، حبوبات و مایحتاج را خودتان کارت کشیده اید و خریده اید؟  یا مثل اون نوبخت اصلا خرید نمیرید؟ نه، نه، آقا پاشید،  برید، ببینید قیمت هارو ، گله ها رو، مردم و درد دل مردم رو، مستأجران رو ببینید، تاجران رو ببنید، دارا و ندار و ببینید، قبلا لازم بود سری به مستمندان بزنید الان جوری شده که باید به همه سر بزنید، مشکلات فراگیرند، البته کارهایی هم شده که بزعم بنده اگر دخالت خیلی از این دولت ها نمی‌بود و اساسا به شکل خودکار عمل میشد بمراتب وضع بهتر از امروز بود. باند بازی و جناح بازی و رانت بازی باید تعطیل شود همانطور که گفتند ظاهرا امضاهای طلایی صنعت تعطیل شد، خب خدارو شکر، ان شالله امضاهای طلایی در صدها جای دیگر هم تعطیل شود و سر و سامانی بگیریم ، واقعا راه تنفس و حق طبیعی حیات، برای خیلی از ایرانیان شریف تنگ شده است.لطفا بپاخیزید و  بشدت به فکر باشید .