نتایج جستجو :

  • سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: گام های بعدی در صورت اقدام نکردن طرف های مقابل در راه است.

  • احمدی نژاد گفت: طی دهه‌ها، دولت های متوالی خدماتی ارائه کردند تا نوبت به دولت های نهم و دهم رسید. دولت های نهم و دهم برخلاف اراده جریانات سیاسی و نهادهای قدرت و صرفاً با اراده ملت مستقر شدند. به تعبیر دیگر خداوند دولت های نهم و دهم را روی کار آورد./اطلاع رسانی آشکار از جزییات و روند مذاکرات یک تکلیف برای مسئولین و یک حق برای مردم است. مردم باید در جریان کامل موضوع قرار گیرند. هر نوع توافق احتمالی باید به رای ملت گذاشته شود. هیچ کس حق ندارد به جای ملت و برای چندین نسل تصمیم گیری نماید.