به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره کل ارتباطات و اموربین الملل شرکت مخابرات ایران  مهندس سلطانی مدیر عامل این شرکت ضمن بیان این این مطلب  با ارایه موضوع توسعه کسب و کار مبتنی بر زیست بوم نوآوری در این همایش اظهارداشت :چشم انداز توسعه کسب‌وکار مبتنی بر زیست بوم نوآوری و خلاقیت ، ایجاد زیست بوم نوآوری و خلاقیت در صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات  با رویکرد  جمع‌سپاری و استفاده از ظرفیت‌های فکری و علمی جامعه به منظور ارزش آفرینی و خلق ثروت ملی است .

مهندس سلطانی اولویت های شرکت مخابرات ایران در حوزه انقلاب صنعتی چهارم  طراحی و تدوین سیاست‌های اجرایی و عملیاتی در حوزه انقلاب صنعتی چهارم ، ایجاد شبکه هم‌افزایی و هم‌آفرینی با مشارکت مجامع علمی، دانش‌بنیان، نوپا و صنعتی وطراحی زیست‌بوم انقلاب صنعتی چهارم با بهره ‌گیری از ظرفیت بازیگران این حوزه اعلام کرد و گفت : زمینه‌سازی برای ایجاد یک نشان تجاری فراملی وانتشار گزارش دوره‌ای از میزان پیشرفت انقلاب صنعتی چهارم به سهامداران و ذینفعان از دیگر فعالیت ها در این حوزه است .

وی چالش‌های اصلی پیش روی کشورها و ذینفعان در نوآوری را ناکافی بودن خط‌ مشی‌ها، برنامه‌ها، منابع و دانش مناسب برای نوآوران و تغییرات دیجیتالی برای تسریع توسعه دیجیتال در جوامع خود ،دانست و گفت :  عدم درک مسائل سیستمی در محیط، مانع از تحول دیجیتال وفقدان همکاری بین ذینفعان برای ارائه ابتکارات تأثیر محور برای اولویت‌های توسعه ملی نیز از دیگر چالش های  پیش روی کشورها و ذینفعان در نوآوری است .