به گزارش اکونا پرس،

مهندس بیدخام ، مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایراندر گفت‌وگو با ایسنا، ضمن بیان این مطلب با توجه به مدارکی که به ما ابلاغ شده عملا پروانه شرکت تمدید شده است اما مواردی وجود دارد که باید با گفت‌وگوهای سازنده و منطقی حل شود.وی درباره آخرین وضعیت تمدید پروانه شرکت مخابرات ایران اظهار کرد: در این زمینه به نظر می‌رسد که رویکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبهم و نامشخص است و درخواست‌های اعلام شده غیرمتعارف و همراه با قابلیت تفاسیر مختلفی است.

مهندس بیدخام  همچنین افزود: اقدامات مجموعه محترم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید با لحاظ کردن شرایط مندرج در مفاد پروانه شرکت مخابرات ایران انجام شود و شروط اعلامی باید مرجع قانونی و از شفافیت لازم داشته باشد.

مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه با مدارک مثبته که داریم پروانه شرکت عملا تمدید شده است، تشریح کرد: با توجه به مدارکی که به ما ابلاغ شده عملا پروانه شرکت تمدید شده است اما مواردی وجود دارد که باید با گفت‌وگوهای سازنده و منطقی حل شود.