به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران ،  مهندس سلطانی مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در شانزدهمین نشست اقتصاد دیجیتال  که در بیست و هفتمین نمایشگاه الکامپ در غرفه کاراشاب با تاکید برای شناسایی مناطق مستعد برای کسب و کار دیجیتالی در کشور گفت : بسیاری از مناطق مخابراتی پتانسیل خوبی برای درآمد زایی دارند باید توجه خاص به این مناطق داشت تا توسعه اقتصاد دیجیتال در این مناطق مستعد سریع تر صورت گیرد. استان های شمالی ( گیلان ، مازندران و گلستان ) از جمله آنهاست .

وی با بیان اینکه موضوعات مورد توجه در قرارگاه امام علی در زمینه اقتصاد دیجیتال ، توسعه بازار و افزایش درآمد است تصریح کرد: با تغییر دیدگاه در مناطق باید از فرصت ها استفاده کرد و فعالیت های جدید در این حوزه آغاز شود دراین صورت با انبوه مشتریان بالقوه هوشمند سازی در مناطقی مستعد زودتر به نتیجه می رسد و می توان به افزایش درآمد دست یافت .

وی در این جلسه که با حضور معاونین ستادی، مهندس بیان، مدیرمخابرات البرز و دکتر باقری، مدیر کل توسعه کسب و کار شرکت مخابرات ایران برگزار ، بر تقویت مناطق برای توسعه کسب و کار و تولید محتوا تاکید کرد و اظهار داشت : به موازات ایجاد کسب و کار دیجیتال باید به مشتریان شرکت خدمات جدیدارایه شود .

وی موضوع انتخاب پایلوت منطقه هوشمند سازی در این جلسه به بحث و بررسی گذاشت وبر سرعت اجرای عملیاتی طرح ها تاکید کرد و افزود: همزمان با تدوین مدل تجاری ،تسهیم درآمد، نوع مشارکت باید زمانبندی اجرای عملیاتی آن نیز مشخص شود .