به گزارش اکونا پرس،

برابر مصوبه کارگروه ملی مبارزه با ویروس کرونا و اعلام استانداری تهران، ساعت کار ادارات ستادی شرکت مخابرات ایران و مخابرات منطقه تهران از روز یکشنبه 11 اسفند ماه 98 تا اطلاع ثانوی از ساعت 8:00 الی 13 تعیین شد. 

شایان ذکر است، مخابرات مناطق سراسر کشور نیز در این راستا بر اساس بخشنامه اعلامی استانداری متبوع عمل خواهند کرد.

گفتنی ست،  واحدها و بخش های ارایه خدمات به مشتریان مطابق روال، همچنان به ارایه خدمات به مشتریان خواهند پرداخت.