به گزارش اکونا پرس،

همزمان با توسعه و تقاضای بیش از پیش IoT،AI ، G5 و edge computing ، حجم داده ها به سرعت در حال رشد می باشد، بنابراین بهره وری بیشینه و عملکرد صحیح و ماندگار از مهمترین مشخصه های  دستگاه های ذخیره سازی صنعتی خواهد بود.

  در این راستا تیم Apacer به توسعه Double-Barreled   پرداخته و یک راه حل ذخیره سازی هوشمند برای جمع آوری و تجسم داده های عملیاتی بر روی SSD های صنعتی، انتقال این داده ها و نیز اعلام عمر باقی مانده و در نهایت ارسال هشدار اولیه برای کاهش هرگونه نارسایی در عملکرد دستگاه ارائه می نماید .

علاوه بر نظارت از راه دور ، Double-Barreled می تواند به مشتریان کمک کند تا بر اساس رفتار خود محصولات حافظه بهینه را انتخاب کنند. برای تقویت کارکردهایDouble-Barreled ،   Apacer پلتفرم مدیریت دستگاه اینترنتی مبتنی بر رایانه ابری  Allxon را برای کنترل جامع اطلاعات در SSD های مورد استفاده در IoT مبتنی بر Windows ،   Android یا Linux OS و همچنین اشکال زدایی در لحظه و OTA (over-the-air) اتخاذ کرده است.