به گزارش اکونا پرس،

 به نقل از اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، دکتر احدی ضمن اعلام مطلب فوق افزود:  با هدف ارائه راهکارهای برخورد قانونی و طرح شکایت علیه افرادی که نسبت به نشر اخبار خلاف واقع ، اکاذیب و اتهام به مدیران و کارکنان شرکت اقدام  می نمایند ، هرگونه اقدام قضائی در این خصوص صرفاً با طرح شکایت از سوی این شرکت قابل پیگیری  بوده و بدیهی است که ارائه مستندات معتبر و قابل پذیرش به مرجع قضائی در تمام موارد امری ضروری است .  

وی افزود: این اقدامات به منظور جلوگیری و یا کاهش اقدامات کیفری در فضای مجازی و مقررات کیفری ناظر به اعمال مجرمانه مندرج در قانون جرایم رایانه ای (خصوصاً فصل پنجم ماده 16 الی 18 در باب مجازات هتک حیثیت و نشر اکاذیب) صورت می گیرد. گفتنی است فصل پنجم  قانون جرایم رایانه ای به مجازات های قانونی و پیگیری هتک حیثیت و نشر اکاذیب  از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا موارد مشابه ، انتشار صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری بدون رضایت او و یا انتشار مطالبی به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی اشاره دارد.