به گزارش اکونا پرس،

به نقل از ستاد خبری نمایشگاه تلکام ۲۰۲۱، مهندس علی اصغر طراوتی ، ضمن بیان مطلب فوق، اظهار داشت : شرکت مخابرات ایران برای کسب وکارهای نو و همچنین شرکت های دانش بنیان نیز می تواند تاثیرگذار باشد . به طوری که می تواند با سازماندهی مناسب از ظرفیت های دانشی و تحقیقاتی و فناوری استارتاپ ها استفاده کند.

وی همچنین به تعامل دو سویه مخابرات ایران و استارتاپ ها نیز تاکید کرد وگفت: همچنین استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان نیز می بایست با ظرفیت های زیرساختی شرکت مخابرات ایران برای آینده کسب وکار خود استفاده کنند و از سویی شرکت مخابرات ایران نیز می تواند با استفاده از سرویس های جدید استارتاپ ها برای رشد ارتباطات ثابت و سیار کشور اقدام کند