به گزارش اکونا پرس،

به نقل از ستاد خبری مخابرات در نمایشگاه تلکام ۲۰۲۱ ، مهران کرمی با تشریح فرایند شتابدهی در حوزه های سرمایه جسورانه گفت: با حمایت از استارتاپ ها ، مارکت تبلیغاتی خوبی در نمایشگاه تلکام فراهم شده است.
وی افزود : مردم به سمت هوشمند شدن حرکت می کنند که قطعا شتاب دهنده ها در این بخش و ایجاد شهر هوشمند نقش مهمی ایفا می کنند .
کرمی با اشاره به اینکه زیر ساخت های مخابراتی بهترین یاریگر شتاب دهنده ی تخصصی حوزه فناوری است، بیان کرد: اکنون تمام اپراتورهای ارتباطی به شرکت های نوآوری به عنوان تسهیلگر نیاز دارندکه خدمات و امکانات به صورت متوازن در تمام کشور پخش شود.
مدیرعامل مرکز نوآوری اصفهان، در مورد فعالیت های جسورانه حرکت اول گفت: اکنون بسیاری از اپلیکیشن ها تحت حمایت مجموعه حرکت اول هستند و سالانه به طور متوسط، ۸ اپلیکیشن را وارد چرخه خدمات دهی می کند.
کرمی اظهار داشت: با توجه به کار مجموعه در شهرستان ها به تمام اکو سیستم های فناوری پیشنهاد می کنیم که فقط مراکز کشور را به عنوان نقطه ثقل فعالیت های خود قرار ندهند و به ویژه در شهر های بزرگ از بازار گسترده فناوری و استارتاپ های استانی و محلی استفاده کنند.
وی در مورد نمایشگاه تلکام ۲۰۲۱ گفت: حرکت کلی نمایشگاه به سمت حمایت از اکوسیستم های فناوری نقطه آغازی برای صنعت مخابرات است.
مهران کرمی خاطر نشان کرد: اکنون آینده صنعت ICT با ورود سرمایه گذاری جسورانه در کشورها، بسیار گسترده تر از وضعیت فعلی دیده می شود. چرا که استارتاپ ها و جوانان خلاق و همچنین فناوری با استفاده از این کمک سرمایه گذاری جسورانه، فعالیت های خود را در محتوای بزرگ تر به جامعه ارتباطی کشور عرضه می کنند.