به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، این مراسم با حضوردکترمحمودزاده، رییس هیات مدیره، مهندس دهناد، نایب رئیس هیات مدیره، مهندس سلطانی، مدیرعامل و مدیران ارشد ستادی شرکت، برگزار و مهندس سید محمد شریفی به جای آقای حمید افشار به سمت سرپرست دفتر مرکزی حراست مخابرات ایران منصوب شد.

مهندس سلطانی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در این مراسم با تبیین اهمیت حوزه حراست به خصوص در مجموعه مهم و زیرساختی همانند شرکت مخابرات گفت: تقویت امور حراست و حفاظت، هدف اصلی این حوزه است و در شرایط کنونی که همواره با تهدیدات از سوی دشمنان مواجه هستیم، حراست و حفاظت در شرکت باید تقویت شود.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران ، صیانت از تمامیت شرکت را به دو بخش بیرونی و درونی تقسیم کرد و اظهار داشت: حراست از امنیت شبکه مخابراتی کشور در بخش بیرونی و صیانت از نیروی انسانی در مقابل تعرضات و تهدیدات به عنوان بخش درونی شرکت باید همواره و به صورت روزافزون مورد توجه مجموعه حراست در سراسر کشور باشد.

 

مهندس سلطانی در پایان این مراسم آقای سید محمد شریفی را به عنوان سرپرست جدید دفتر مرکزی حراست شرکت مخابرات ایران، معرفی و از تلاش های ارزنده آقای حمید افشار، مسئول پیشین این حوزه تقدیر به عمل آورد.