به گزارش اکونا پرس،

روز گذشته 28 شهریور ماه اولین جلسه هیأت مدیره دوره ششم کانون شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران به صورت حضوری در ساختمان دبیرخانه کانون برگزار شد.

در این جلسه انتخابات هیأت رئیسه در دستور کار بود و صادق فرامرزی، عضو هیأت رئیسه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و سرپرست دبیرخانه نصر کشور به عنوان یکی از اعضای اصلی هیأت رئیسه کانون شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران انتخاب شد.

ترکیب هیأت رئیسه دوره ششم کانون شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران به شرح زیر است:

محمود اولیایی، عضو اصلی و رئیس هیأت مدیره

صدیقه صائمیان، عضو اصلی و نایب رئیس هیأت مدیره

سید محمد علوی، عضو اصلی و خزانه‌دار

صادق فرامرزی، عضو اصلی هیأت مدیره

رضا پدیدار، عضو اصلی هیأت مدیره